Podczas wizyty premier Beaty Szydło w Pekinie zostało zawarte porozumienie o współpracy turystycznej pomiędzy Polską, a Chinami.

Zgodnie z „Marketingową strategią Polski w sektorze turystyki na lata 2012-2020” Chiny są drugim najważniejszym krajem w zakresie rozwoju turystyki przyjazdowej do Polski, w  związku z czym działania promocyjne już są przeprowadzane – głównie na chińskich targach branżowych.

Współpraca pomiędzy krajami ma przebiegać na wymianie materiałów informacyjnych i promocyjnych, udziału przedstawicieli państw w targach branżowych, konferencjach i warsztatach, organizowania pobytów studyjnych dla  pracowników administracji publicznej oraz dziennikarzy. Działania te mają na celu zaprezentowanie potencjału turystycznego obu krajów.