Propozycje komisarzy z pewnością będą niekorzystne dla polskich firm transportowych, ponieważ naruszą ich konkurencyjność. Ideą zmiany jest wprowadzenie minimalnej pensji krajowej obowiązującej w danym państwie dla kierowców, którzy przebywają minimum 3 dni na jego terytorium.

Dla polskich firm oznacza to konieczność podniesienia cen, przede wszystkim w przypadku pobytu pracowników na terenie Francji, Niemiec i Austrii. Aktualnie polskie przedsiębiorstwa oferujące przewóz towarów są poważane na rynku międzynarodowym i chętnie wybierane przez zagranicznych partnerów, jednak decyzja KE może tą sytuację diametralnie odmienić, a nawet doprowadzić do zniknięcia wielu firm.